Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

Laatimispäivä 30.10.2014

1 Rekisterinpitäjä
Metallityöväen Liitto ry
Hakaniemenranta 1, 00530 Helsinki
Vaihde 020 77 4001

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Aslak Haarahiltunen
Hakaniemenranta 1, 00530 Helsinki
040 5657193 jussi-pekka.ahonen@metalliliitto.fi

3 Rekisterin nimi
Kampanjarekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Metallityöväen Liiton nuorten Operaatio Vakiduuni kampanjan tukijoiden ja aktiivien tietojen tallennus, sekä käyttö kampanjaviestinnässä ja markkinoinnissa.

5 Rekisterin tietosisältö
Kampanjan tukijoiksi ilmoittautuneiden henkilöiden nimi, yhteystiedot, luottamustoimet kampanjassa, työpaikkatieto. Lisäksi henkilön itsensä ilmoittamat tehtävät ja tapahtumat, joihin hän on kampanjassa valmis osallistumaan ja luottamustehtävät työpaikalla, kotikunnassa tai muissa luottamustoimissa. Henkilöiden osallistuminen kampanjatapahtumiin, koulutuksiin ja tehtäviin, sekä aktiivisuuden arviointi kampanjatehtävien mukaisesti.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Kampanja-aktiivien henkilöiltä itseltään keräämät allekirjoitetut tukijailmoitukset. Kampanjan verkkosivujen kautta täytettävä sähköinen tukijailmoitus. Osallistujalistat eri kampanjatehtäviin, tapahtumiin ja koulutuksiin.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rajoitetusti tietoja on organisaation sisällä käytettävissä eri käyttöliittymien kautta tehtäväperustaisesti. Tietoja ei luovuteta muiden kuin kamppanjaorganisaation käyttöön.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Palveluntarjoajan serverit sijaitsevat Atlantassa (GA).

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
Manuaalisesti kerätty tieto säilytetään lukitussa tilassa. ATK tietokantaan on pääsy neljällä henkilöllä.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot on tallennettu ATK-tietokantaan, jonka teknisestä ylläpidosta vastaa 3dna Corp DBA NationBuilder. Osoite: 520 S. Grand Ave. 2. krs.Los Angeles, CA 90071, mikä fyysisesti sijaitsee suojatussa tilassa.

--> --> --> -->